جشنواره جدید بهار دانش با 80 درصد تخفیف آموزشی

موسسه بهاردانش

manisoft logo orange

World Cafe Apply

+7931000240 , +982171057162

دانشگاه ها

دانشگاه دولتی ملی تحقیقاتی تومسک

اطلاعات سال تاسیس: 1878 دانشکده‌ها: 20   برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های مقطع کارشناسی 58 برنامه‌های مقطع کارشناسی ارشد 68 برنامه‌های تخصصی 12 برنامه های دکتری 19 دانشگاه دولتی ملی ...

دانشگاه ملی علوم و فناوری میسیس

اطلاعات سال تاسیس: 1930 دانشکده‌ها: 8   برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های مقطع کارشناسی 18 برنامه‌های مقطع کارشناسی ارشد 32 برنامه‌های تخصصی 3 برنامه های دکتری 16   دانشگاه ملی علوم ...

دانشگاه فیزیک و فناوری مسکو

دانشگاه فیزیک و فناوری مسکو در سال‌های 1945 تا 1946  با همکاری گروهی از دانشمندان برجسته تاسیس شد و به ...

Emmanuel Kant Baltic Federal University

سال تاسیس: 1947 تعداد کل دانشجویان: 7 هزار و 509 نفر / دانشجویان بین‌المللی: 932 دانشکده‌ها: 8 / دپارتمان‌ها: 12 اساتید: 756   استاد 81 دستیار استاد 192 دکتری ...

دانشگاه فنی و دولتی دون روسیه

اطلاعات سال تاسیس: 20 مه سال 1930 تعداد کل دانشجویان: 40 هزار نفر / دانشجویان بین‌المللی: 2 هزار و 588 نفر از ...

دانشگاه Bashkir State University

سال تاسیس: اول ژوئیه 1909 تعداد کل دانشجویان: بیش از 24 هزار الی 27 هزار نفر/ دانشجویان بین‌المللی: 1400 دانشکده‌ها: 19 / ...

دانشگاه معدن سن پترزبورگ

سال تاسیس: 21 اکتبر 1773 تعداد کل دانشجویان: 8 هزار نفر / دانشجویان بین‌المللی:  تقریبا 855 نفر دانشکده‌ها: 8 کل کارکنان دانشکده: 639   کارکنان ...

دانشگاه ملی تحقیقات هسته‌ای مسکو

سال تأسیس: 1942 تعداد کل دانشجویان: 7 هزار و 64 نفر / دانشجویان بین‌المللی:  هزار و 249 نفر دانشکده‌ها: 12 / دپارتمان‌ها: ...

دانشگاه پلی تکنیک پیتر بزرگ سن پترزبورگ

سال تاسیس: 1899 تعداد کل دانشجویان: 32 هزار و 121 نفر / دانشجویان بین‌المللی: 7 هزار و 500 نفر دانشکده‌ها: 11 / ...

دانشگاه Peoples' Friendship University of Russia (دوستی مردم روسیه)

سال تاسیس: 1960 تعداد کل دانشجویان: 33 هزار و 24 نفر / دانشجویان بین‌المللی: 9 هزار و 236 نفر دانشکده‌ها: 17 / ...

دانشگاه Moscow State Institute of International Relations

سال تاسیس: 14 اکتبر 1944 تعداد کل دانشجویان: 7 هزار و 318 نفر / دانشجویان بین‌المللی: یک هزار و 443 نفر ...

دانشگاه lomonosov moscow state روسیه

اطلاعات سال تاسیس: 1755 تعداد کل دانشجویان: 30 هزار و 152 نفر / دانشجویان بین‌المللی: 10 هزار و 239 نفر دانشکده‌ها: 43 / ...

دانشگاه Higher School of Economics روسیه

اطلاعات سال تاسیس: 1992 تعداد کل دانشجویان: 47 هزار و 500 نفر / دانشجویان بین‌المللی: 4 هزار و 362 نفر دانشکده‌ها: 33 / ...

دانشگاه فدرال خاور دور

سال تاسیس: 1899 تعداد کل دانشجویان: 20 هزار / دانشجویان بین‌المللی: 3500 دانشکده‌ها: 9 / دپارتمان‌ها: 115 اساتید: 1935   استاد 291 دستیار استاد 894 دکتری علمی 293 کاندیدای دکتری 934 اعضای بین‌المللی ...

دانشگاه بائومان روسیه (Bauman)

اطلاعات سال تأسیس: اول ژوئیه 1830 تعداد کل دانشجویان: 15 هزار الی 19 هزار / دانشجویان بین‌المللی: 1631 دانشکده‌ها: 19/ دپارتمان‌ها: 19 اساتید: 2320 استاد 320 دستیار ...

دانشگاه ملی علوم و فناوری روسیه (MISiS)

اطلاعات سال تاسیس: 1918 تعداد کل دانشجویان: 15000 دانشجویان بین‌المللی: 3386 دانشکده‌ها: 9 دپارتمان‌ها: 51 اساتید: 4000 استاد 187 دستیار استاد 348 دکتری علمی 680 کاندیدای علوم 225 اعضای هیئت بین‌المللی دانشکده 23 برنامه های اصلی آموزشی برای دانشجویان بین المللی موثر در ...

معرفی دانشگاه MAMI

دانشگاه پلی تکنیک مسکو (Moscow Polytechnic University) که به اختصار MAMI نامیده می‌شود، یکی از تخصصی‌ترین و قدیمی‌ترین دانشگاه‌های مسکو ...

معرفی دانشگاه MIRBIS

دانشگاه عالی تجارت بین المللی مسکو یا Moscow International Higher Business School که به اختصار با MIRBIS نامیده می‌شود، یکی ...