جشنواره جدید بهار دانش با 80 درصد تخفیف آموزشی

موسسه بهاردانش

manisoft logo orange

World Cafe Apply

+7931000240 , +982171057162

دانشگاه های پزشکی

دانشگاه هوا و فضای مسکو

اطلاعات سال تأسیس: 1920 دانشکده‌ها: 13 / دپارتمان‌ها: 5   برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های مقطع کارشناسی 30 برنامه‌های مقطع کارشناسی ارشد 11 برنامه‌های تخصصی 18 دانشگاه هوا ...

دانشگاه ملی نفت و گاز گوبکین

اطلاعات سال تأسیس: 1930 دانشکده‌ها:11   برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های مقطع کارشناسی 23 برنامه‌های مقطع کارشناسی ارشد 28 برنامه‌های تخصصی 7 آموزش عالی پرسنل 14  دانشگاه گوبکین در سال ...

دانشگاه هرزن

اطلاعات سال تاسیس: 1797 دانشکده‌ها:21 / دپارتمان‌ها: 130   برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های مقطع کارشناسی 32 برنامه‌های مقطع کارشناسی ارشد 23 برنامه‌های تخصصی 2  دانشگاه هرزن روسیه ...

دانشگاه گراسیموف

دانشگاه فیلمبرداری گراسیموف یا به اختصار VGIK، یک موسسه آموزش عالی دولتی و تحصیلات تکمیلی در فدراسیون کشور روسیه است. ...

دانشگاه دولتی کوبان

اطلاعات سال تأسیس: 1920 دانشکده‌ها: 17   برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های مقطع کارشناسی 9 برنامه‌های مقطع کارشناسی ارشد 3 برنامه‌های تخصصی 60 آموزش عالی پرسنل 19  دانشگاه دولتی کوبان ...

دانشگاه دولتی ساراتوف

اطلاعات سال تأسیس: 1909 دانشکده‌ها و مؤسسات:21 / بخش‌ها:9   برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های مقطع کارشناسی 20 برنامه‌های مقطع کارشناسی ارشد 20 برنامه‌های تخصصی 18  برنامه‌های آموزشی ...

دانشگاه مالی روسیه

اطلاعات سال تأسیس: 1919 دانشکده‌ها:14 / دپارتمان‌ها: 40   برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های مقطع کارشناسی 26 برنامه‌های مقطع کارشناسی ارشد 72 برنامه‌های تخصصی 10   برنامه‌های آموزشی اضافی ...

دانشگاه پاولوف

اطلاعات سال تاسیس: 1897 تعداد کل دانشجویان: 60000 / دانشجویان بین‌المللی 34000: دانشکده‌ها: 11 / دپارتمان‌ها 34:   برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: ...

دانشگاه کالینگراد

اطلاعات سال تأسیس: 1967 دانشکده‌ها:6 / دپارتمان‌ها: 12     برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های مقطع کارشناسی 40 برنامه‌های مقطع کارشناسی ارشد 45 برنامه‌های تخصصی 2 آموزش عالی کارکنان 14   برنامه‌های ...

دانشگاه لاباچوفسکی

اطلاعات سال تأسیس: 1916 تعداد کل دانشجویان: 300000 دانشکده‌ها: 18   برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 61 برنامه‌های تخصصی 9 آموزش عالی ...

دانشگاه ولگگراد

اطلاعات سال تاسیس: 1935 دانشکده‌ها: 6 دپارتمان‌ها: 66   برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 32 برنامه‌های تخصصی و آموزش عالی پرسنل 4  دانشگاه پزشکی دولتی ...

دانشگاه ولادی واستوک

اطلاعات سال تأسیس: 1899 تعداد کل دانشجویان: 14237/ دانشجویان بین‌المللی: 3120 دانشکده‌ها:9   دانشگاه ولادی واستوک در سال 1899 تأسیس شد و امروزه این مرکز ...

دانشگاه نیژنی نووگراد

اطلاعات سال تأسیس: 1920 تعداد کل دانشجویان: 6000 / دانشجویان بین‌المللی:1500 دانشکده‌ها: 7   برنامه‌های آموزشی اضافی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های قبل از دانشگاه 2 آموزش زبان ...

دانشگاه دولتی روستوف

اطلاعات سال تاسیس: 1915 تعداد کل دانشجویان:7000 دانشکده‌ها: 10/ دپارتمان‌ها: 91   برنامه‌های آموزشی اضافی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های قبل از دانشگاه 3 آموزش زبان روسی 1   دانشگاه پزشکی ...

دانشگاه دولتی ایرکوتس

اطلاعات سال تاسیس: 1919 تعداد کل دانشجویان: 5000/ دانشجویان بین‌المللی: 200 دانشکده‌ها:7   برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های مقطع کارشناسی 9 برنامه‌های مقطع کارشناسی ارشد 119 برنامه‌های ...

دانشگاه دولتی باشکیر

اطلاعات سال تاسیس: 1932 تعداد کل دانشجویان:8000 / دانشجویان بین‌المللی: 850 دانشکده‌ها: 5   برنامه‌های اصلی آموزشی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های مقطع کارشناسی و کارشناسی ...

دانشگاه التایی

اطلاعات سال تاسیس:1954 تعداد کل دانشجویان: 207000 دانشکده‌ها: 6/ دپارتمان‌ها: 38   برنامه‌های آموزشی اضافی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: 4 برنامه‌های قبل از دانشگاه 3 آموزش زبان روسی 1   دانشگاه ...

دانشگاه دولتی پرم

اطلاعات سال تاسیس: 1916 تعداد کل دانشجویان: 50000/ دانشجویان بین‌المللی:1700 دانشکده‌ها: 6 / دپارتمان‌ها: 37   برنامه‌های آموزشی اضافی برای دانشجویان آینده‌نگر بین‌المللی: برنامه‌های قبل از ...