جشنواره جدید بهار دانش با 80 درصد تخفیف آموزشی

موسسه بهاردانش

manisoft logo orange

World Cafe Apply

+7931000240 , +982171057162

آزمون بین‌المللی TRKI به زبان روسی

TORFL چیست؟ TRKI / TORFL مخفف کلمه تست زبان روسی به معنی یک زبان خارجی است. این یک آزمایش بین‌المللی برای ارزیابی سطح مهارت زبان روسی است. همچنین در این آزمون قسمت‌های ویژه‌ای برای سنجش مهارت‌های ...

آزمون بین المللی زبان روسی TORFEL

TORFEL مخفف Test of Russian as a Foreign Language (به معنی ارزیابی زبان روسی به عنوان زبان خارجی) یکی از معروف‌ترین آزمون‌های بین المللی زبان روسی است. آزمون TORFEL یکی از آزمون‌های بین المللی دولتی ...